Kết quả phân tích nước thải sau xử lý tại Toyota Thăng Long

Toyota Thăng Long thông báo về kế quả phân tích nước thải sau xử lý hoạt động xả thải do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội phối hợp Đơn vijq uan trắc: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Chính sách và Phát triển Môi trường LT.

File: Doc 07-27-2023 14-06-22

messenger Messenger zalo Zalo map Chỉ đường call Gọi ngay
home Trang chủ
messenger Messenger
call
zalo Zalo
map Chỉ đường

Khuyến mại

Nhận báo giá

Đặt hẹn dịch vụ