Kết quả thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp tại Toyota Thăng Long

Hướng dẫn lấy mẫu nước thải xả vào hệ thống thoát nước. Hướng dẫn này áp dụng cho phương pháp lấy mẫu nước thải công nghiệpnước thải sinh hoạt.

Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do Công ty cp Xây dựng và kỹ thuật môi trường Hà Nội đánh giá, thử nghiệm.

Kết luận: Các chỉ tiêu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn vệ sinh về nước thải công nghiệp theo QCVN. 40:2011/BTNMT

 

Xem chi tiết kết quả: Kết quả

messenger Messenger zalo Zalo map Chỉ đường call Gọi ngay
home Trang chủ
messenger Messenger
call
zalo Zalo
map Chỉ đường

Khuyến mại

Nhận báo giá

Đặt hẹn dịch vụ