Sơ đồ kinh doanh

Lượt xem: 4082

Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh của Công ty Cổ Phần Toyota Thăng Long

Ông Đặng Thanh Tùng – Giám đốc Kinh doanh

Ông Lại Vũ Trường – Trưởng phòng Kinh doanh 1

Bà Lê Thị Phượng – Trưởng phòng Kinh doanh 2

Bà Trần Thị Thúy – Trưởng phòng Kinh doanh 3

Ông Đinh Xuân Tùng – Trưởng phòng Phụ kiện

Ông Cao Hồng Quảng – Trưởng phòng đào tạo

Bài giới thiệu khác

Hỗ trợ khách hàng 090.321.1515
Lịch trực TVBH

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ